Letselschade melden 06 10 24 05 80

Direct contact via Whatsapp

Laat u terugbellen voor gratis advies

Vul het formulier in en wij bellen u op, u krijgt kosteloos advies van één van onze ervaren letselschade advocaten.

Telefoonnummer *
Bel mij terug
Loading...
Beoordeeld met: Op basis van 50+ Google Reviews
  • Gratis rechtshulp: vergoed door verzekering
  • Binnen 24 uur kosteloos advies
  • Landelijke dekking: letselschadeadvocaat in uw regio
  • Gespecialiseerde letselschade advocaten
  • Zeer hoog succespercentage

Schadevergoeding bedrijfsongeval – Dit moet u weten

Als u slachtoffer bent van een arbeids- of bedrijfsongeval op het werk dan heeft u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. De schade die u heeft opgelopen valt mogelijk onder de term letselschade. Op deze pagina leest u meer over schadevergoeding door bedrijfsongeval en het inschakelen van een letselschade advocaat.

Wat is een bedrijfsongeval

Om te weten of u aan de voorwaarden voldoet om een schadevergoeding te krijgen voor een bedrijfsongeval, is het belangrijk om te weten wat onder dit type ongeval valt.

Een bedrijfsongeval wordt ook een arbeidsongeval genoemd. Dezelfde juridische regels zijn dus van kracht. Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvond tijdens de werktijd.

Een bedrijfsongeval hoeft niet op de werkvloer zelf plaats te vinden. Het is mogelijk dat u een verkeersongeval hebt terwijl u op weg bent naar een klant voor uw werk. In dat geval zal de letselschade die u lijdt onder de voorwaarden van een bedrijfsongeval vallen.

Werkt u thuis en heeft u tijdens uw werktijd een ongeluk – zoals van de trap vallen of hete koffie morsen – gehad? Dan is het goed mogelijk dat dit ook een bedrijfsongeval is en u dus waarschijnlijk recht heeft op een schadevergoeding.

De types schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Materiële schade
De materiële schade waar u een schadevergoeding voor kunt vragen na een bedrijfsongeval is de schade die eenvoudig in geld uit te drukken is. Dit zijn bijvoorbeeld uw medische kosten, uw kledij schade, de juridische kosten die u moet maken om de schadevergoeding te krijgen en eventuele reiskosten.

Immateriële schade
De immateriële schade van een bedrijfsongeval is een stuk moeilijker te kwantificeren. Dit is de schade die u heeft opgelopen door de pijn, emotionele schok, vermindering aan levenskwaliteit of stress die u heeft opgelopen door toedoen van het ongeval.

Het is in bepaalde gevallen evenzeer mogelijk dat uw naasten – ouders, kinderen, partner – recht hebben op een schadevergoeding gebaseerd op de immateriële schade die zij hebben geleden door toedoen van het arbeidsongeval.

Bedrijfsongeval schadevergoeding – welke kosten

In dit onderdeel vindt u een niet-exhaustieve lijst van de mogelijke kosten die u kunt verhalen op uw werknemer wanneer deze gemaakt werden in verband met een bedrijfsongeval.

Medische kosten – Na een arbeidsongeval is het belangrijk dat u een afspraak maakt met uw huisarts en/of een specialist. Zelfs als u in eerste instantie geen ernstige letsels heeft opgelopen is het nuttig om dit te doen, aangezien sommige letsels pas na enkele weken of zelfs enkele jaren duidelijke gevolgen kunnen hebben.

De kosten hiervan zijn vergoed. Ook andere kosten, zoals deze van een psychotherapeut, een verpleegster aan huis en medicatie, vallen onder de schadevergoeding voor een bedrijfsongeval.

Reiskosten – Alle reiskosten die u maakt ten gevolge van het bedrijfsongeval worden vergoed. Dit zijn niet alleen de kosten die rechtstreeks verband houden hiermee, zoals deze naar het ziekenhuis gaan en de huisarts raadplegen.

Eveneens de onrechtstreekse kosten worden vergoed. Onrechtstreekse reiskosten zijn bijvoorbeeld het moeten nemen van een taxi of bus omdat u door het ongeval niet meer zelfstandig met de auto kunt of mag rijden.

Verlies van zelfwerkzaamheid – Het is mogelijk dat door het bedrijfsongeval u niet meer zoals voorheen zelf uw klussen kunt uitvoeren. Een vaak voorkomend voorbeeld hiervan is het moeten inhuren van tuinmannen omdat u niet meer zelfstandig uw tuin kan onderhouden.

De kosten die u moet maken om dit te doen vallen onder de schadevergoeding voor bedrijfsongevallen.

Vertraging van de studie – Om een schadevergoeding te verkrijgen hoeft u niet voltijds aan het werk te zijn. Ook wanneer u nog aan een studie bezig bent of in de avondschool lessen volgt, kunt u een schadevergoeding krijgen mocht u vertraging oplopen door het arbeidsongeval.

De schade is in dit geval uw inschrijfkosten, de cursuskosten en in bepaalde gevallen zelfs het verlies aan inkomsten dat u opliep doordat u uw studie later moet afmaken.

Huishoudelijke hulp – Kunt u door uw letsel bepaalde huishoudelijke taken niet meer uitvoeren? Dan kunt u de vergoeding voor de huishoudelijke hulp die u nodig heeft opnemen in de schadevergoeding.

Deze schadevergoeding kan ook worden gegeven als de huishoudelijke hulp wordt uitgevoerd door uw partner, een vriend of een familielid.

Juridische kosten – De juridische kosten die u moet maken om uw letselschade schadevergoeding van een bedrijfsongeval vergoed te krijgen vallen in principe ook volledig onder deze schadevergoeding.

Rentevergoeding – De rentevergoeding is een wettelijk bepaalde rente op het bedrag van de schadevergoeding waar u recht op hebt. Deze rente begint te lopen vanaf de dag dat het ongeval plaatsvond. De werkelijke omvang van de schade hoeft hiervoor nog niet vast te staan.

Deze lijst is niet volledig. Dit is omwille het feit dat u in principe voor elk type schade dat een (on)rechtstreeks gevolg is van het bedrijfsongeval een schadevergoeding kunt krijgen. De gehele schadevergoeding wordt in de rechtbank, of in samenspraak met de verzekeraar, met bijstand van uw advocaat vastgelegd.

Een schadevergoeding voor bedrijfsongeval krijgen

Bewijzen dat het gaat om een bedrijfsongeval

Als slachtoffer van letselschade moet u om een schadevergoeding voor een bedrijfsongeval te krijgen kunnen aantonen dat het om een ongeval tijdens het werk gaat.

U moet elk van volgende zaken aantonen:

  1. 1) Het gaat om een plotselinge gebeurtenis namelijk een ongeval;
  2. 2) dat u schade heeft opgelopen;
  3. 3) dat dit ongeval plaatsvond bij het uitvoeren van uw arbeidsovereenkomst.

Zoals hierboven aangehaald, dit ongeval kan op weg naar een klant of zelfs thuis gebeuren.

Wat u moet doen als het gaat om een bedrijfsongeval
Wanneer u letselschade door een bedrijfsongeval heeft opgelopen, brengt u best uw werkgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Daarnaast brengt u ook uw arts en/of ziekenfonds op de hoogte.

Best wint u ook juridisch advies in of laat u zich doorheen het proces ondersteunen door een letselschade advocaat. Deze kan u helpen om de volledige schadevergoeding waar u recht op heeft te bekomen.

Heeft u een ongeval op het werk gehad en letselschade opgelopen? Dan is het goed mogelijk dat u een schadevergoeding voor dit bedrijfsongeval kunt krijgen. Het is sterk aan te raden om een letselschade advocaat onder de arm te nemen die u met raad en daad kan bijstaan. Zo optimaliseert u uw kansen om een schadevergoeding te krijgen voor uw letselschade.

Meld uw letselschade van het bedrijfsongeval hier kosteloos aan en wij kijken of we u juridisch verder kunnen helpen!

Wij hebben ruim 5000 slachtoffers naar tevredenheid bijgestaan

Het advocatenkantoor waar De Letseljurist mee samenwerkt is Arcus Letselschade. Arcus Letselschade werkt landelijk, en behartigt uitsluitend de belangen van slachtoffers en nabestaanden. Arcus staat voor deskundigheid en een transparante, voortvarende behandeling van de schade. Uit de Google reviews blijkt dat de werkwijze van de specialisten van Arcus Letselschade zeer goed gewaardeerd wordt. Onderstaand treft u enkele beoordelingen aan:

Laat u bellen voor gratis advies

Vul het formulier in en wij bellen u op, u krijgt gratis advies van onze letselschade expert.

Telefoonnummer *
Bel mij terug
Loading...
Beoordeeld met: Op basis van 752 ervaringen